Tag: ความดันโลหิต

ความดันโลหิต สำคัญกว่าที่คิด
Health & Beauty

ความดันโลหิต สำคัญกว่าที่คิด

ความดันโลหิต สำคัญกว่าที่คิด             จริงๆ แล้วค่าความดันโลหิตก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากนัก หากพูดให้เข้าใจได้ทันทีก็คือ เป็นแรงดันภายในหลอดเลือดของเราเอง คนที่มีสุขภาพดีก็จะมีค่าความดันอยู่ที่ 120 มิลลิเมตรปรอท หากน้อยหรือมากกว่านี้ เราก็เรียกว่ามีภาวะความดันโลหิตต่ำและความดันโลหิตสูง สาเหตุของการเกิดภาวะความดันที่ไม่ปกติก็มีหลายปัจจัย เช่น มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดสูง หลอดเลือดต้องบีบตัวแรงขึ้นในการผลักดันเลือดออกไป หรือหัวใจมีแรงบีบที่ลดน้อยลงเนื่องจากสุขภาพที่เสื่อมโทรม ก็ทำให้มีแรงดันในหลอดเลือดไม่เพียงพอ เป็นต้น                การตรวจวัดค่าความดันโลหิตเป็นประจำจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำ ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้เรารู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และปรับพฤติกรรมให้สนับสนุนร่างกายไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เมื่อความดันโลหิตสูง ก็ปรับเรื่องอาหารโดยลดเนื้อสัตว...